Tjänster

Sovrum_20150316c_150dpi_hemsidan

Arkitekttjänster

CAD
Bygglovsritningar, uppritning idéskisser, planlösningar, illustrationsplaner, köksuppställningar, digitalisering äldre handritade planer eller efter uppmätning mm.

3d-visualisering och bilder

3D-VISUALISERING
Uppritning av hus och mark i 3d, även interiöra visualiseringar och planlösningar i 3d. Fotorealistiska bilder med mycket detaljer eller enklare bilder i tidiga skeden eller sketchbilder.

FOTORENDERING OCH FOTOMONTAGE
Fotorendering av 3d-modell från ArchiCAD, Revit eller Sketchup. Bearbetning av renderad bild enligt önskemål om slutresultat.

Grafisk formgivning

PRESENTATIONSMATERIAL
Bofakta eller annat försäljnings- och marknadsföringsmaterial.

Lghplan_perspektiv

Ansvarsförsäkring

Företaget innehar konsultansvarsförsäkring enligt branschavtal ABK 96/AK 09 Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsbranschen.